In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Tartalomjegyzék
Könyvtár
Nyitvatartás
Beiratkozás
Általános szabályok
Kölcsönzés
Személyi adatok kezelése
Minden oldal
AddThis Social Bookmark Button

Könyvtár

Iskolánk impozáns épületében az iskolai könyvtár az oktató-nevelő munka eszköztára, szellemi bázisa volt,már 1914-től a Magyar Állami Tanítóképző alapítása óta.

1955-ig a Tanítóképző tulajdonában működött és az államosítást követően a Gyermekotthon tulajdonába került 2003 év áprilisáig. Ekkor a könyvtárat a Zeyk Domokos Iskolaközpont örökölte 19.034 kötettel.

Könyvtárunkban megtalálhatóak szépirodalmi, történelem-földrajzi, természettudományi, művészetről, életrajzokról, alkalmazott tudományokról szóló művek.

Jelenleg 20.458 példányszámú könyvállománnyal rendelkezik iskolánk.

Állományunk bővítését a Tanfelügyelőségtől 3 iskolai évben sikerült nagyobb tételben gyarapítani és köszönettel tartozunk a Helyi Tanácsnak, testvériskoláinknak és számos támogatónak akik könyvadományaikkal iskolánkat megajándékozták.Nyitvatartás

Hétfő 08:00 - 15:00
Kedd

08:00 - 14:00

16:00 - 18:00

Szerda 08:00 - 15:00
Csütörtök 08:00 - 14:00
Péntek 08:00 - 14:00

 

  

Beiratkozás

A könyvtárat használni kívánó személy hitelt érdemlő dokumentum (személyi igazolvány, 14 éven aluliak esetén keresztlevél másolat) felmutatásával kell, hogy közölje saját adatait.

A beiratkozás kölcsönzésre is feljogosító nyilvántartásba vétel.

Beiratkozhatnak az iskola pedagógusai, diákjai és más alkalmazottjai. A beiratkozás egy naptári évre szól, amit minden tanév elején meg kell hosszabbítatni.

A kilencedik osztályba iratkozók, azok is, akik már az előző években be voltak iratkozva, új olvasólapot kapnak (osztályváltoztatás és a személyi igazolvány végett). 

Általános szabályok

A könyvtár dokumentumainak és használati tárgyainak épségét óvni minden olvasónak kötelessége. Aki a kölcsönvett könyvet, órára vitt szöveggyűjteményeket vagy a könyvtár berendezését megrongálja, köteles a kár értékét megtéríteni.

A könyvtárba tilos ételt, italt bevinni és ott elfogyasztani.

A könyvtárban zajongani nem szabad!

Távozáskor a könyvtárosnak joga van ellenőrizni minden egyes dokumentumot, ami az olvasónál van.

A könyvtárhasználat szabályait súlyosan vagy többször megsértő látogatót a könyvtáros kizárhatja a könyvtár használatából

A könyvtáros véglegesen vagy ideiglenesen megtagadhatja a szolgáltatások teljesítését attól is, akinek tartozása van. 

Kölcsönzés

A kölcsönzési határidő hosszabbítása két alkalommal lehetséges (kivételt képeznek a tankönyvek), de csak a határidő lejárta előtt kérhető. Az olvasó abban az esetben jogosult a hosszabbításra, ha a kérdéses dokumentumból a könyvtárban még van kölcsönözhető példány.

Kölcsönözhető könyvtári anyagok: könyvek, tankönyvek.

Kölcsönzési időtartamok:

  • több példányszámban található szakkönyvek    maximum  1 hét

  • ajánlott irodalom   2 hét (két kötetes könyvek esetében 1 hónap)

  • általános iskolai tankönyvek maximum  1 év

Az irányító tanár jóváhagyásával a diáknak egy bizonyos megszabott időre kikölcsönözhető a kért könyv (versenyekre, előadásokra stb. való felkészülés esetén).

Az olvasó az elvesztett vagy az általa megrongált könyvnek az aktuális ár szerinti összeg háromszorosát, (ritka példány esetében ötszörösét)köteles kifizetni. Ha az olvasó jelzi a könyv elvesztését vagy rongálódását, akkor helyében hozhat azonos című, szerzőjű vagy témájú könyvet, ha mégsem lehetséges, akkor a könyvtár által megállapított értéket meg kell fizetnie.

Azok a diákok, akik más iskolába távoznak, kötelesek a könyvtári tartozásukat rendezni és azt a könyvtárostól kapott bizonyítvánnyal a titkárságon igazolni.

Iskolánk azon oktatói és dolgozói, akiknek közalkalmazotti vagy megbízási jogviszonya megszűnik, a könyvtárosi tartozást kötelesek rendezni, és az erről szóló igazolást a titkárságon bemutatni. 

A beiratkozott könyvtárhasználó személyek adatainak kezelése

A könyvtárhasználóról felvett adatok kizárólag a könyvtári nyilvántartások vezetésére, könyvtári statisztikák készítésére vannak használva.

A nyilvántartásokhoz és a dokumentumok tárolásához, kizárólag a könyvtáros vezetésével, csak a megbízott személyek férhetnek hozzá.

Ha az olvasó távozott az iskolából, akkor a róla vezetett nyilvántartások érvényüket vesztik.

A könyvtárlátogató kérésére – amennyiben a könyvtár szolgáltatásait a jövőben nem kívánja igénybe venni, adatai ellenőrzés után törölve lesznek.

Ki olvas minket

Oldalainkat 49 vendég böngészi