In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

AddThis Social Bookmark Button

Emlékezzünk dr. Nagy Endrére

írta: Bartos László

Gondolom kevesen vannak akik hallottak Nagy Endréről, de véleményem az, hogy azáltal amit tett Székelykeresztúr és vidékének szakoktatásáért és kultúránk fejlődéséért, megérdemli, hogy megemlékezzünk róla. Azért is fontos életútja néhány mozzanatának a megismerése, hogy tanulságokat vonjunk le, a mi tevékenységünk helyes megtervezéséért és erőt nyerjünk képességeink gyümölcsöztetéséért folytatott harcban. Tanulhatunk tőle, bátorságot, kitartást, helyes életmódot, hazaszeretetet. Szellemi öröksége, itt van közöttünk , mert a tanítása generációról generációra átadódott.

Nagy Endre a marosmenti Kutyfalván született 1883-ban, de életútja elvezérelte Magyarország és Erdély számos településére és többek között , amint már említettem Székelykeresztúrra is. A középiskolát Marosvásárhelyen a Református Kollégiumban végezte. Tanulmányait a kolozsvári Gazdasági Akadémián és a Jogtudományi Egyetemen folytatta.Gazdasági diplomát 1905 –ben szerez és jogit csak 1923-ban az első világháború kitörése miatt. Hat évig volt fogságban Szibériában. A háború előtt uradalmi segédtiszti , illetve tanácsadói tisztségeket vállal. Ezen kívül a Szolnok –Doboka-i Gazdasági Egylet segédtitkára majd titkára. A háború után újjászervezi az Egyletet. 

Az első világháború kitörésekor úgy érezte részt kell vegyen a háborúban, mert rövid idő alatt győzni fognak és akkor magnő az ország tekintélye és hatalma. Akik Jókai regényein nőttek fel hasonlóan gondolkoztak. Rohatin város mellett elfogják, megszökik, napokig gyalogol mezőn, erdőn keresztül, vackor, kökény, szeder,vadalma, karalábé az étele. Ismét hadifogoly táborba kerül és onnan Szibériába. A táborban néhány társával elhatározza, hogy bármilyen munkát elvállal, hogy jobb koszthoz jusson, egyszóval legyen elfoglaltsága, mert ez nagyon fontos a megmaradásban. Elvállal villanyszerelést, majd a szakmájához közel lévő tevékenységet, kutatómunkát a helyi kerületi Múzeumnál. Havi fizetést kapott, amiből jutott fehérneműre, jobb kosztra, papírra. A táborban szervezett több társával, analfabéta tanfolyamot, színházat , futballmérközéseket, tartott tudományos előadásokat, tanult nyelvet, stb. A gyenge koszt, a tétlenség , a kosztban válogatás, búsongás miatt százával hulltak el az emberek. Haragudott azokra, akiket nem érdekelt semmi, akik átkártyázták a napot.
Miután hazajött nyári gazdasági tanfolyamokat szervez, gazdasági szakcikkeket ír a kolozsvári Ellenzékben és az Erdélyi Gazdában. 1921 után szerkesztője a Szolnok-Doboka Vármegyei Gazdasági Egylet hivatalos közlönyének, a Désen megjelenő Egyleti Értesítőnek, 1930-33 között a Dicsőszentmártonban kiadott Mezőgazdasági Szemlének. 1941-44 között felelős szerkesztője a Nagyenyeden is megindított Erdélyi Gazdának, a dél-erdélyi magyarság egyik legfontosabb folyóiratának. Kézikönyvet irt Szász Ferenccel „Gazdatudomány „címen, gazdasági iskolák és haladó gazdák számára.
A magyar nyelvű szakoktatás szervezésének kérdését napirenden tartotta. Nem véletlen, hogy amikor az Unitárius Egyház gazdasági iskolát akart felállítani Székelykeresztúron dr. Boros György püspök Nagy Endrét kérte fel az igazgatói állás elfoglalására. Unitárius Gimnázium igazgatója Gálfalvi Samu volt, a gondnoka dr. Elekes Dénes, aki a téli Gazdasági iskola gondnoka is lett, de a szíve mindig a Főgimnáziumhoz húzott. Ezt igazolja az a tény is, hogy amikor dr.Nagy Endre megérkezik a feleségével Székelykeresztúrra, annak ellenére, hogy jelezte előre, nem fogadták megfelelőképpen, egy volt osztálytársához dr. Gyárfás Pálhoz kellett menjen szállást keresni éjnek idején. Azok közül akik mellé álltak a következők: dr. Fazakas Miklós ügyvéd, dr. Szolga Ferenc tanár,Ütő Lajos pap, Fazakas tanító stb. A téli gazdasági szakiskola alsó és felső osztályból állt, melyben a tanulók két téli féléven át október 1-től április 1-ig (mikor kevés volt otthon a gazdasági munka ) alapos elméleti képzést nyertek mindazon ismeretekből, melyekre egy kis- vagy középbirtok szakszerű vezetésénél szükség volt. A nyári gyakorlatot a saját gazdaságukban végezték. A nyári gyakorlati tevékenységből és a téli félévi elméleti tananyagból a tanulók kellett vizsgázzanak.
A gyakorlat ellenőrzése az egyéni gazdaságoknál történt.A gazdák szekérrel vitték a bizottságot egyik faluból a másikba, ahol a diák lakott. Ott megnézték a gazdaságot, az állatokat, a kertet, méhest és a gyümölcsöst. A tanulók 80%-ának faiskolája volt. Nagy hangsúlyt fektettek az oltásra. Az iskolába egész Erdély területéről érkeztek diákok. A tanítás minden diáknak ingyenes volt. Az ellátásért a jobb módúak fizettek, míg a szegény diákoknak ez ingyenes volt. Nagy Endrének a módszere a pof és a nádpálca helyett a közvetlenség , tréfa, jókedv, és a dicséret volt. Ha büntetett is nem haragból tette, és megmagyarázta miért teszi. A tanítás megkezdése után néhány hétre a második apjuk lett a diákoknak, akik szívesen tanultak és dolgoztak. A mottója az volt, hogy csak egyetlen munka van amit nem lehet elvégezi, az, amelyhez hozzá sem fognak. Ha teljesítik kötelességüket bárkinek a szemébe nézhetnek, nem kell félniük. A román nyelv elsajátítása érdekében azt tartotta, hogy a nyelv elsajátítása nélkül azt tesznek velük amit akarnak.
A gazdasági gyakorlatra 10 hold ciherest vásárolt az Egyház a Főgimnázium mögött ott , ahol ma tömbházak vannak. Tavaszra rét és szántó lett a területen. Istállót készíttetett az állatok számára az első nyáron (amikor két lovat is vásárolt az iskolának), a másodikon magtárat és csűrt, a harmadikon baromfiudvart. Kant, kocát, méhcsaládokat, oltványokat ajándékba kapta a birtokos családoktól. Mivel hosszú volt a nyári szünidő, női háztartási tanfolyamot szervezett. A felesége javaslatára székelykaput állítottak a gazdasági udvar bejáratához. A pénzt gr. Bethlen György adományozta.
Gr.Majláth Gusztáv római katolikus püspökkel közösen tervezték meg a radnóti és a kézdivásárhelyi téli gazdasági iskolákat. A harmadik évben dr.Makkai Sándor református püspök látogatja meg és kéri a segítségét a csombordi téli gazdasági és szőlészeti iskola beindítására. Rövid őt év alatt kibontakozott az erdélyi gazdasági szakoktatás, abban az időben amikor a Közoktatási Minisztérium sok magyar iskolát bezárt. Makkai Sándor református püspök, akivel már baráti viszonyban volt megkérte, hogy vállalja el a csombori iskola vezetését. Annak, hogy elvállalta több oka volt: a nem megfelelő fogadása amikor megérkezett először Székelykeresztúrra, református vallása, amiért egyesek kifejezték nemtetszésüket, annak ellenére, hogy a püspök megígérte, hogy ebből nem lesz probléma és harmadszor ő úgy látta, hogy a kitűzött célja Székrlykeresztúron megvalósult, a téli gazdasági iskola szilárd alapokon nyugszik és Csombordon nagyobb szükség van rá. Csombordon kezdte elölről a küzdelmet az iskola beiinditásáért és megmaradásáért a Tanügyminisztériummal.
A II. világháború évei újabb megpróbáltatásokat jelentenek számára: mint a dél-erdélyi magyarság jeles értelmiségi személyiségét, többször letartóztatják. Hazatérve mégis sikerül újraszerveznie a háborúban megviselt csombordi szakiskolát, eltüntetnie a sebeket. 1946-48 között igazgatói és tanári munkáján kívül az erdélyi magyar gazdasági iskolák a Minisztérium által kinevezett felügyelőjeként is dolgozik. Nyugdíjasként, 1954-ben költözik át Székelyudvarhelyre, ahol néhány évig még tanít az ottani mezőgazdasági szaklíceumban. Kedves Erika!
Végezetül, úgy gondolom, hogy vannak a térségünkben olyanok, akiket érdekel a szakoktatás múltja és olyan nagy emberek életútja mint a Nagy Endréé. Keresztúron tevékenykedett , de az iskola a vidéké is volt, mert egy nagy beiskolázási körzetből jöttek a diákok tanulni. Máskülönben ő az egyetemes magyar kultúra nagy személyisége, akinek példaértékű életéből sokan és sokat tanulhatunk.Persze ez a cikk csak egy pillanatkép az életéből.

Források:
Nagy Endre: Így éltem, ezt láttam,Wikipédia, Huszadik század, 1946 október, Romániai magyar irodalmi lexikon, Pallas Nagylexikon

 

Ki olvas minket

Oldalainkat 41 vendég böngészi